Hem » Frågor och svar

Frågor och svar

Ta hjälp av vår FAQ för att hitta svaret på dina frågor!

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.
 • Faktura

  Vi är ett bolag som erbjuder finansiella lösningar till e-butiker (också till fysiska butiker) som är baserade på att du som köpare ska kunna betala mot Faktura. När du köpte din vara (eller tjänst) i aktuell fakturas butik valde du tjänsten Fortus Faktura och antagligen följde din faktura med försändelsen, alternativt landade den separat i din postlåda med antingen butiken eller Fortus Finance som avsändare.

  Vår överenskommelse med den aktuella butiken (Säljaren) innebär att Fortus International Finance AB har tagit över fordran på dig. I vår värld kallas du därför Gäldenär, dvs. den fakturamottagare som ska reglera fakturabeloppet i sin helhet till oss. På fakturan finns därför en text som lyder: Denna fakturafordran har överlåtits till Fortus International Finance AB. Betalning skall ske till nedanstående konto.

  • Måste jag betala hela beloppet på förfallodagen?

    

   Nej, du kan välja att delbetala din faktura, minst 3,5% dock lägst 50kr.

   Väljer du att delbetala gäller villkor i enlighet med Fortus Konto. Väljs delbetalning får du en Kontosammanställning kommer runt den 20:e varje månad. Betalningsvillkor är 10 dagar. Du kan givetvis när som helst välja att lösa din skuld. På ditt månatliga kontoutdrag har du alltid valet att slutbetala din kredit. I samband med att din kredit blir slutbetalad avslutas den. Vid nästa köp kan du återigen öppna din kredit genom att välja Fortus Konto. För Fortus Konto gäller att ränta är f. n. 1,77 % per månad och beräknas på innevarande skuld den sista i månaden. Tillkommer aviseringsavgift per månatligt Kontoutdrag på f.n. 39 kr. Detta motsvarar en effektiv ränta om f.n 17,59 %*.

   * Representativt exempel: För köp på 6 000 kr som betalas jämnt över 6 månader blir totalbeloppet 6 499,50 kr. Månadsbeloppet blir i detta exempel 1 083 kr och den effektiva räntan 17,59%. Se SECCI & allmänna villkor på  Fortusfinance.com

  • Var kan jag se mina senaste fakturor, inbetalningar och aktuell skuld till Fortus Finance?

   startsidan kan du logga in för att se kvarvarande skuld till Fortus Finance, liksom historik, kopior av fakturor m.m. Använd gärna ditt mobila BankID.

  • Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

   Vid försenad eller utebliven betalning skickar vi en separat betalningspåminnelse och information om att du kommer att omfattas av villkor enligt Fortus Konto. I denna debiteras en förseningsavgift med f.n. 60 kr. Om du vet med dig att du har betalat ursprunglig faktura när betalningspåminnelsen kommer räcker det givetvis att du betalar förseningsavgiften. Regleras skulden nu helt avslutas därmed Fortus Konto.

   Du kan också välja att delbetala ursprunglig faktura samt belastad förseningsavgift, lägst 3,5% av totalbeloppet (eller 50 kr). Se FAQ Fortus Konto för mer information.

    

  • Vem kontaktar jag om jag avser att returnera den vara / reklamera den tjänst som fakturan avser?

   Först och främst kontaktar du Säljaren (e-butiken / butiken) och kommer överens om rutiner för retur av varan. Därefter kontaktar du vår kundtjänst (010-222 15 00) och meddelar att du avser returnera / har returnerat varan. Ju snabbare desto bättre!

   Efter att retur av varan kommit leverantören tillhanda, dvs. till Säljaren (butiken), görs en kreditering av köpet. Observera att det är Säljaren (butiken) som utför kreditering – inte Fortus. Olika butiker kan ha olika villkor/policy för sin returhantering när det gäller vad som ska krediteras, dvs. helt eller delvis. Kontrollera med din butik vad som gäller. Om butiken bara krediterar returnerade varor återstår oftast frakt och eventuell expeditionsavgift. Du kan reglera dessa eventuella kvarstående (netto-) kostnader mot den ursprungliga fakturans uppgifter (samma OCR). Någon ny faktura skapas alltså inte för kvarvarande varor samt fraktkostnader etc. Har din retur i sin helhet krediterats och du ändå får betalningspåminnelse av oss, tveka inte att kontakta oss så gör vi en utredning om vad som kan ha gått fel.

   Förutsatt att du angett en e-postadress i samband med köpet: När kreditering utförts av säljaren erhåller du ett mail från oss (avsändare: info(a)fortusfinance.com) med information och instruktioner samt en länk till din Kreditnota i filformat PDF. Kontrollera även din skräppost!
   Kontakta oss gärna om du har några funderingar kring detta mail.

  • Vad gör jag om jag har fått en faktura som inte stämmer med det som levererades?

   Eftersom betalningen ska ske till oss måste du kontakta oss snarast möjligt. Kontakta vår Kundtjänst på moc.ecnanifsutrof@ofni. Vi utgår från att du givetvis också kontaktar / redan har kontaktat Säljaren (butiken).

  • Vad händer om jag av misstag betalat min faktura från er direkt till butiken (säljaren)?

   Om så har skett lär du efter fakturans förfallodag få en påminnelse av oss. Kontakta oss då omedelbart moc.ecnanifsutrof@ofni och informera oss om att du felaktigt råkat betala din leverantör (butiken) direkt. Därefter reder Fortus Finance och butiken ut sakernas tillstånd. Kan du styrka att du betalat i tid, om än till fel mottagare, kommer du givetvis inte behöva betala någon påminnelseavgift.

  • Jag kan inte hitta min faktura. Hur har den skickats till mig?

   De flesta av Fortus butikskunder väljer att skicka fakturan tillsammans med den av dig mottagna försändelsen eller via e-post. I vissa fall kan den även skickas i ett 1:a klassbrev med posten till din folkbokförda adress. Kontrollera vad som gäller för den butik du handlat av i deras villkor gällande hantering av fakturadistribution. Logga in HÄR så hittar du kopia av den förkomna fakturan.

  • Jag har fått en kopia av en kreditupplysning med min faktura. Varför?

   Fortus Finance genomför kreditupplysning / kreditkontroll i samband med köp. Detta framgår alltid under rubrik Köpvillkor hos din aktuella säljare. Fr.o.m 1 januari 2011 är det lagstadgat att den som gör kreditupplysning skriftligen ska informera den omfrågade (privatperson, enskild firma, Handels-, Kommanditbolag etc.) om vilken information som inhämtats. Om du upplever att den av Fortus inhämtade informationen på den s.k. Omfrågekopian inte är korrekt ska du vända dig till kreditupplysningsföretaget. Alla kontaktytor till kreditupplysningsföretaget återfinns på Omfrågekopian.

   Vi arbetar med Bisnode Business Information Group AB. 

  • Hur kommer jag i kontakt med Fortus Finance?

   Du kan kontakta vår Kundtjänst på telefon 010-222 15 00 (från utlandet +46 102221500) eller efter arbetstid via e-post moc.ecnanifsutrof@ofni

   Våra öppethållanden är 09.00 - 14.00 helgfri vardag.

   Välkommen!

  • Varför har jag fått en påminnelse av er?

   Om din faktura inte är betald vid den angivna förfallodagen skickas det automatiskt ut en påminnelse till dig innehållande 60 kr eller 180 kr i avgifter.

   Har du betalat fakturan i tid och vi har trots det skickat ut en påminnelse ber vi dig kontrollera med din bank att betalningen är genomförd vid förfallodagen. Skicka sedan ett underlag på transaktionen (en skärmdump eller liknande) där datum, belopp och mottagare tydligt syns. 

   E-post: info@fortusfinance.com

   o   Om din faktura inte är betald vid den angivna förfallodagen skickas det automatiskt ut en påminnelse till dig innehållande 60 kr eller 180 kr i avgifter.
   Har du betalat fakturan i tid och vi har trots det skickat ut en påminnelse ber vi dig kontrollera med din bank att betalningen är genomförd vid förfallodagen. Skicka sedan ett underlag på transaktionen (en skärmdump eller liknande) där datum, belopp och mottagare tydligt syns.

   E-post: info@fortusfinance.com.

    

 • Fortus Konto

  Vi är ett bolag som erbjuder privatpersoner att kunna välja ansöka om låta dela upp sitt köp av vara/tjänst från en till Fortus Finance ansluten säljare (inköpsställe) eller erhålla utbetalning av kontanta medel från Fortus Finance. På ett och samma konto kan alltså både enskilda köp av vara/tjänst och kontantutbetalning samsas.

  Fortus Konto baseras på en s.k. revolverande kredit och är i grund och botten en konsumentkredit som regleras enl. lagen om Konsumentkrediter.

  • Jag behöver mer information innan jag bestämmer mig för att använda Fortus Konto - finns det någon specificerad information över denna Konsumentkredit?

   Ja. I samklang med gällande lagstiftning avseende Konsumentkrediter finns en sammanställning och Allmänna Villkor HÄR.

  • Varför beviljades jag ingen kredit?

   Vi förbehåller oss alltid rätten att eventuellt inte bevilja ett kreditutrymme eller ett för lågt kreditutrymme i förhållande till köpets storlek. Generellt gäller att detta kan bero på tre (3) olika anledningar;

   - Du har en mindre god betalningshistorik hos oss, och/eller

   - Du har mindre bra värden i samband med tagen extern kreditupplysning, och/eller

   Förutsatt att du angett en e-postadress i samband med köpet: När vi inte kan tilldela dig ett kreditutrymme erhåller du information om avslagsorsaker.

  • Vad händer om jag inte betalar mitt Kontoutdrag i tid?

   Kontofakturan skapas månatligen runt den 15:e och förfaller per den siste innevarande månad. Vid försenad betalning skickar vi en separat betalningspåminnelse (Påminnelse 1) via e-post eller postalt. I denna debiteras en förseningsavgift med f.n.

   -vid kreditbelopp <200 kr: 60 kr. 

   -vid kreditbelopp >200 kr: 135 kr. 

   Regleras ändå inte denna första betalningspåminnelse i tid (inom ca 7 dagar) kan du inte fortsätta att handla via ditt Konto. Endast förfallen skuld kan regleras i sin helhet, utan möjlighet till fortsatt delbetalning. Dessutom flyttas skulden parallellt över till externt Inkassobolag för juridiska (rättsliga) åtgärder och krediten blir nu formellt uppsagd.

  • Vem kontaktar jag om jag avser att returnera den vara / reklamera den tjänst som köp via Fortus Konto avser?

   Först och främst kontaktar du Säljaren (butiken) och kommer överens om rutiner för eventuell retur av varan. Därefter kontaktar du vår kundtjänst och meddelar att du avser returnera / har returnerat varan. Ju snabbare desto bättre!

   Efter att retur av varan kommit säljaren tillhanda, dvs. till butiken, görs en kreditering av köpet. Observera att det är endast Säljaren (butiken) som utför kreditering. Olika butiker kan ha olika villkor/policy för sin returhantering när det gäller vad som ska krediteras, dvs. helt eller delvis. Kontrollera med din butik vad som gäller.

   Om säljaren bara krediterar returnerade varor återstår oftast frakt och eventuell expeditionsavgift. Du kan reglera dessa eventuella kvarstående (netto-) kostnader mot den första delfakturans uppgifter (samma OCR). Har du inte erhållit din första delfaktura, vänligen kontakta kundtjänst så hjälper de dig med att säkerställa belopp och ett OCR-nummer. Har din retur i sin helhet krediterats och du ändå får betalningspåminnelse av oss, tveka inte att kontakta oss så gör vi en utredning om vad som kan ha gått fel.

   Förutsatt att du angett en e-postadress i samband med köpet: När kreditering utförts av säljaren erhåller du ett e-postmeddelande från oss (avsändare: info(a)fortusfinance.com) med information och instruktioner samt en länk till din Kreditnota i filformat PDF. Kontrollera även din skräppost!
   Kontakta oss gärna om du har några funderingar kring detta mail.

  • Jag har gjort ett köp och fått en Leveransfaktura som inte stämmer med det som levererades?

   Eftersom betalningen ska ske till oss måste du kontakta oss snarast möjligt. Ring vår Kundtjänst på telefon 010 - 222 15 00. Vi utgår från att du givetvis också kontaktar / redan har kontaktat Säljaren (butiken). Fortus Finance reder också ut eventuella felaktigheter med aktuell e-butik. Observera att du INTE ska betala mot Leveransfakturan. Denna är att betrakta som kvitto på ditt köp hos butiken/kontauttag via Fortus Finance och köpet samlas sedermera upp på månatligt Kontoutdrag. Det är alltså mot dokument Kontoutdrag du gör inbetalning mot.

  • Jag vill lösa min skuld på Kundkonto, hur går jag tillväga?

   Du kan givetvis när som helst välja att lösa din skuld. På ditt månatliga kontoutdrag har du alltid valet att slutbetala din kredit. I samband med att din kredit blir slutbetalad avslutas den. Vid nästa köp kan du återigen öppna din kredit genom att välja Fortus Konto. 

  • Jag har inte fått en Leveransfaktura med min försändelse / leverans. Var är den?

   Du hittar en kopia på Mitt Fortus. Klicka HÄR för att logga in.

  • Jag har inte fått något Kontoutdrag. Kan ni hjälpa mig?

   Det är Fortus Finance som hanterar och skickar ut den månatliga Kontofakturan till dig. Där vi har en e-postadress registrerad skickas Kontofakturan med e-post, annars skickas Kontofakturan via vanlig post.

   Saknar du din Kontofaktura hittar du det på Mitt Fortus eller kontakta Kundtjänst så hjälper vi dig. På Mitt Fortus kan du även kontrollera och eventuellt uppdatera din e-postadress.

   Viktigt: om du flyttat behöver du också adressändra till oss. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Jag har fått en kopia av en kreditupplysning tillsammans med min Leveransfaktura. Varför?

   Fortus Finance gör utan undantag alltid kreditupplysning / kreditkontroll i samband med köp. Detta framgår alltid under rubrik Köpvillkor hos din aktuella e-butik. Fr.o.m 1 januari 2011 är det lagstadgat att den som gör kreditupplysning skriftligen ska informera den omfrågade (privatperson, enskild firma, Handels-, Kommanditbolag etc.) om vilken information som inhämtats. Om du upplever att informationen på den s.k. Omfrågekopian inte är korrekt ska du vända dig till kreditupplysningsföretaget. Alla kontaktytor till kreditupplysningsföretaget återfinns på Omfrågekopian.

   Vi arbetar med CreditSafe. En kreditupplysning från CreditSafe påverkar inte din framtida kreditvärdighet.

  • Hur kommer jag i kontakt med Fortus International Finance AB:s Kundtjänst?

   Du kan kontakta vår Kundtjänst på telefon 010 - 222 15 00 (från utlandet +46 102221500) eller efter arbetstid via mail moc.ecnanifsutrof@ofni.

   Våra öppethållanden är 09.00 - 14.00 helgfri vardag.