Hem » Integritetspolicy - Fortus International Finance AB

Integritetspolicy - Fortus International Finance AB

Fortus Finance strävar efter att värna din personliga integritet. Nedanstående dataskyddspolicy förklarar hur Fortus Finance samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@fortusfinance.com.

Genom att använda Fortus Finance’s tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Fortus Finance använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller Mina Sidor, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på en till oss lierad leverantör, när du väljer att betala med ett av Fortus Finance's betalningsalternativ, kontaktar oss, när du, via Internet, använder Mina Sidor eller någon annan av Fortus Finance’s tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på handlares websida, väljer att betala med ett av Fortus Finance's betalningsalternativ eller använder Mina Sidor), kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information - din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information - dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Fortus Finance - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du förser Fortus Finance, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Fortus Finance's tjänster. Fortus Finance behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (syftet med Fortus Finance’s behandling)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar. Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
För kundanalys, administrera Fortus Finance's tjänster och för Fortus Finance's interna verksamhet, inklusive felsökning/-rättning, analys, testning och för statistiska ändamål. Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt och korrekt för dig och din enhet. Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig
För att förhindra missbruk av Fortus Finance's tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning

Kommunicera med dig. Fortus Finance kan också komma att använda persondata för att kommunicera nödvändig information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Fortus Finance’s kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du INTE vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till support@fortusfinance.com.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Fortus-koncernen. Fortus Finance kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Lierade leverantörer. Fortus Finance kan komma att dela till den leverantör du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med lierad leverantör gäller handlarens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Fortus Finance's betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress. Beroende på vilken marknad du använder Fortus Finance i, kan en mikroupplysning göras innan du ansöker om att använda en av Fortus Finance's betalningsalternativ i syfte att skräddarsy de betalningsmetoder som erbjuds till dig. Det kreditupplysningsföretag vi samarbetar med är BisNode.

Myndigheter. Fortus Finance kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring. Fortus Finance kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Fortus Finance säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Fortus Finance komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Fortus Finance eller en väsentlig del av Fortus Finance’s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Fortus Finance’s kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja/överlåta dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Fortus-koncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Fortus Finance är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Fortus Finance att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsmässiga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska krav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Notera att det dock kan finnas legala skyldigheter för Fortus Finance som finansiellt institut, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vad gäller cookies eller motsvarande?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en anpassad köpupplevelse. För mer information om hur Fortus Finance använder cookies och liknande, se vår cookie statement.

Kontakta oss

Fortus Finance International AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer koncer 556780-5923 och har sitt säte på Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg.

Fortus Finance har ett dataskyddsombud. Vi tar emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Fortus Finance på support@fortusfinance.com. I ämnesområdet ska anges ”Persondata”. Fortus Finance International AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Fortus Finance International AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Besök www.fortusfinance.com för mer information om Fortus Finance.

Dataskyddspolicyn har uppdaterats 2018-05-01.

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.