Hem » Integritet & säkerhet

Integritet & säkerhet

Information och förklaring hur Fortus behandlar dina personuppgifter

FORTUS INTERNATIONAL FINANS AB (NEDAN FORTUS) OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA I PERSONUPPGIFTSLAGEN (1998:204), ÄVEN KALLAT PUL. SYFTET MED LAGSTITINGEN ÄR ATT SKYDDA PRIVATPERSONER MOT ATT DERAS PERSONLIGA INTEGRITET KRÄNKS VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. EN VIKTIG DEL I DETTA SKYDD ÄR ATT DEN SOM UPPGIFTERNA GÄLLER FÅR MEDDELANDE OM VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SPARAS UNDER TIDEN DEN HAR ETT AVTAL MED FORTUS. VI BESKRIVER NEDAN HUR VI PÅ FORTUS BEHANDLAR PERSONUPPGIFTERNA FÖR DIG SOM KUND.
Med personuppgift avses enligt PUL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Även digitalt lagrade inspelningar av telefonsamtal kan innehålla personuppgifter.

Vad är det vi sparar om dig:

Vi sparar de uppgifterna om dig som behövs för att vi skall kunna uppfylla en rak och smidig affärsförbindelse med våra kunder. Vi behöver även spara en del uppgifter om dig för att kunna uppfylla de lagar och regler som gäller för finansbolag. Ett exempel som vi sparar är den kreditupplysning och på vilket sätt du har öppnat ett konto hos Fortus, det gör vi för din och våran trygghet. Vi sparar även löpande information för att kunna administrera krediten, affärsbedömning. Vi behandlar även och sparar information om borgenshandlingar, förmyndare, företrädare, gode män eller ombud.

Av vem behandlas uppgifterna?

De uppgifter vi har om dig behandlas av personal anställd av Fortus, inledningsvis kan även viss data behandlas av säljande företag. Dina uppgifter behandlas endast av personal inom Fortus som har direkt kontakt med dig som kund som exempelvis kundservice, kreditavdelning och affärsutvecklings- avdelningarna. Fortus har även ett utbyte med Creditsafe AB, Trapets AB, Bank-id centralen & koncern nära bolag. Din adress kan komma att delas med reklambyrå/tryckeri för att Fortus skall kunna skicka specifik reklam till Dig.

För vilka ändamål behandlas uppgifterna?

  • Förberedelse för och administration av avtalUppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning. Arkivering sker enligt gällande bokföringslagstiftning.
  • InternetBanken använder så kallade cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Fortus använder SSL-Certifikat och bank-id.
  • AnalysunderlagFortus använder uppgifterna intern för att kunna göra affärs analyser och budget, för att kunna se trender och avvikelser samt återrapportering till våra sammarbetespartners.
  • MarknadsföringFortus använder dina uppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster till dig. Vill du inte ha reklam från oss kan du kontakta kundservice för att reklamspärra ditt engagemang, detta gör Du lättast via e-post: kundservice@fortusfinance.com eller via telefon 031-7192200
  • Mer informationSom konsument kan Du kontakta Fortus för att få mer information om hur vi har behandlat just dina uppgifter, detta gör Du via undertecknat brev med kopia av din legitimation. En kopia av din legitimation behövs för att säkerställa att det är till dig vi lämnar ut uppgifterna.