Hem » Klagomål - Fortus Finance

Klagomål - Fortus Finance

Om jag inte är nöjd?

Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig hos Fortus Finance prövat ditt Klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna Reklamationsnämnden
Bankavdelningen
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-555 017 00

Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Hur går jag tillväga?

Klagomål mot finansinstitut regleras bla i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bl.a. att med klagomål avses att en kund till ett finansiellt institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden. Om du inte har behov av opartisk information utan vill att en överordnad instans hos Fortus Finance prövar ditt klagomål kan du vända dig till Klagomålsansvarig hos oss enligt nedan.

Klagomålsansvarig
Fortus International Finance AB
Mediavägen 4
SE-438 91 Landvetter